شرکت چاپ افست پک

شرکت چاپ افست پک

شرکت چاپ افست پک با  داشتن بزرگترین دستگاه لیتوگرافی (پلیت ستر ) در خدمت تمامی مشتریان عزیز میباشد.

لیتوگرافی

زینک

در واحد لیتوگرافی فایل های چاپی که در کامپیوتر طراحی شده اند بر روی ورق های

الومینیوم به نام زینک یا پلیت کپی میشوند و سپس  این زینک ها بر دستگاه چاپ افست بسته شده و چاپ بر روی مقوا و … انجام میشود و دقت چاپ کردن آن در چاپ افست بسیار بالا میباشد

جدید ترین دستگاه در صنعت لیتوگرافی پلیت ستر میباشد که به صورت مستقیم طرح را بر روی زینک پیاده سازی میکند و دیگر نیازی به گرفتن فیلم نیست که این امر باعث شده تا در وقت و هزینه و کیفیت صرفه جویی شود