شرکت چاپ افست پک

شرکت چاپ افست پک

شرکت چاپ افست پک با داشتن بزرگترین دستگاه چاپ افست یکی از بزرگ ترین چاپخانه های  ایران می‌باشد که به صورت رسمی از سال 1385با  تاسیس چاپخانه آغاز به کار کرد.سپس با راه اندازی واحد لیتوگرافی  یک مجموعه کامل در صنعت چاپ میباشد.

چاپ افست پک